Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Vols canviar la mida? A A A
Et trobes a:  Portada > associacions > Associació de Mares i Pares d'Alumnes

 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE BLANCAFORT - ZER POBLET

Adreça.-
Raval del Portell núm. 1, 43411 Blancafort, Tarragona.
Objectius.-
a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares, mares i tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills, i en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
b) Promoure la participació del pares dels alumnes matriculats al centre.
c) Assistir els pares dels alumnes en l'exercici del seu dret intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públic.
d) Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els consells escolars dels centres públic i concertats i altres òrgans col-legiats.
e) Facilitar la col-laboració del centre en els àmbits socials, culturals, econòmics i laboral de l'entorn.
f) Col-laborar en les activitats del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementaries, extraescolars o de serveis.
g) Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vesant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
h) D'altres, que en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.
Junta Directiva.-

         ENRIC PARIS - PRESIDENT
         VERONICA GILABERT - SECRETARIA
         PAOLA MARTINEZ - TRESORERA
         CRISTINA PUERTAS - VOCAL

Any.-
22 de setembre de 2010
Correu electrònic.-
 
.