Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Vols canviar la mida? A A ASISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:
Et trobes a:  Portada > Pàgina Inici

notíciesdestaquem:La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 5.000,00 euros per al finançament de la millora del Centre de Dia,  dins el programa de concessió de subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural, en la convocatòria de l’any 2019.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 5.000,00 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2019, corresponent al Programa per al sosteniment del lloc de secretaria-intervenció.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 10.477,00 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2019, corresponent al Programa de despeses corrents, per facilitar el finançament i pagament de les actuacions de manteniment, reparació i conservació dels serveis i equipaments municipals.

 


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 8.500,00 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2019, corresponent al Programa d’inversions, per l’adquisició de l’immoble de la plaça dels Arbres, número 13 A, per destinar-lo a magatzem municipal, amb un preu de compra de 64.000,00 euros.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 6.500,00 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2019, corresponent al Programa d’inversions, per les obres de prolongació de la xarxa de clavegueram del carrer Fortuny.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 8.121,95 euros per la millora de l’eficiència energètica de l’edifici de l’escola, en la convocatòria de subvencions del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de l’any 2018.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 10.000,00 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2018, corresponent al Programa per al sosteniment del lloc de secretaria-intervenció.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 2.848,59 euros per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, en la convocatòria de l’any 2018.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 1.831,83 euros per a la realització de programes i activitats culturals, en la convocatòria de l’any 2018.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 45.334,00 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2018, corresponent al Programa de despeses corrents, per facilitar el finançament i pagament de les actuacions de manteniment, reparació i conservació dels serveis i equipaments municipals.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 7.458,44 euros per la celebració del Concert d’estiu, dins el programa d’activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular extraordinari de l’any 2018.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 1.500,00 euros del Programa específic de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) de l’any 2018, per a l’adquisició d’un equip informàtic i una llicència Microsoft.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 18.900,00 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2018, corresponent al Programa d’inversions, per l’adquisició de l’immoble de la plaça dels Arbres, número 13 A, per destinar-lo a magatzem municipal, amb un preu de compra de 64.000,00 euros.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 5.431,00 euros del Programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable (PEXI) de l’any 2018, per a les obres de millora puntual de la xarxa de clavegueram del carrer Fortuny.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 3.914,42 euros per garantir la seguretat a la piscina municipal, dins el programa de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany de l’any 2018.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 1.359,05 euros per al finançament de despeses per a la millora de les instal•lacions i equipament del consultori mèdic local, en la convocatòria de l’any 2018.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 1.125,97 euros, en concepte de manteniment per les actuacions de control de la qualitat de l’aigua de consum humà, en la convocatòria de l’any 2018.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 5.000,00 euros per al finançament de l’adquisició de béns mobles per a diversos equipaments,  dins el programa de concessió de subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, en la convocatòria de l’any 2018.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 2.790,07 euros per la millora de l’enllumenat públic, en la convocatòria de subvencions del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de l’any 2017.   

.

.

ALBERG MUNICIPAL A BLANCAFORT

.

Allotjament per famílies i grups

.

Veure més . . .