Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Vols canviar la mida? A A ASISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:
Et trobes a:  Portada > Pàgina Inici

notíciesdestaquem:La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 1.125,97 euros, en concepte de manteniment per les actuacions de control de la qualitat de l’aigua de consum humà, en la convocatòria de l’any 2018.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 5.000,00 euros per al finançament de l’adquisició de béns mobles per a diversos equipaments,  dins el programa de concessió de subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, en la convocatòria de l’any 2018.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 2.790,07 euros per la millora de l’enllumenat públic, en la convocatòria de subvencions del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de l’any 2017.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 4.989,13 euros per a les obres de localització i reparació de fuites d’aigua, en la convocatòria de subvencions de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal de l’any 2017.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 4.650,88 euros dins la línia de subvencions excepcionals de l’any 2016 del Servei d’Assistència Municipal, per les obres de prolongació de la canonada col•lectora del clavegueram.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 2.366,86 euros del Programa específic de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) de l’any 2017, per a l’adquisició d’un equip informàtic i escàner.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 4.664,14 euros del Programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals (PEXI) de l’any 2017, per a la millora puntual de la xarxa d’abastament d’aigua.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 6.520,83 euros per a la construcció dels Gegants Blanca i Fort, dins el programa d’inversions per actuacions de caràcter singular extraordinari de l’any 2017.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 2.195,25 euros per manteniment, per les actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, en la convocatòria de l’any 2017.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 2.444,87 euros per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, en la convocatòria de l’any 2017.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 2.509,55 euros per al finançament de les despeses per a la millora de les instal•lacions i equipament del consultori mèdic local de l’any 2017.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 4.593,61 euros per garantir la seguretat a la piscina municipal, dins el programa de protecció de la salut pública de l’any 2017.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 6.721,12 euros per la celebració del Concert d’estiu, dins el programa d’activitats d’interès ciutadà de caràcter singular extraordinari de l’any 2017.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 47.947,00 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2017, corresponent al Programa de despeses corrents, per facilitar el finançament i pagament de les actuacions de manteniment, reparació i conservació dels serveis i equipaments municipals.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 1.495,80 euros per a la realització d’activitats culturals, en la convocatòria de l’any 2017.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 4.485,50 euros per al finançament d’inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, en la convocatòria de l’any 2017.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 2.168,10 euros per al finançament de les despeses derivades de la gestió, funcionament i manteniment dels equipaments municipals d’interès ciutadà, en la convocatòria de l’any 2017.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 50.000,00 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2017, corresponent al Programa d’inversions, per l’execució de l’obra de Rehabilitació del cementiri municipal, adjudicada a l’empresa Excavacions Carbonell S.A. per un import total de 160.132,28 euros.   

.

.

ALBERG MUNICIPAL A BLANCAFORT

.

Allotjament per famílies i grups

.

Veure més . . .