Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Vols canviar la mida? A A ASISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:
Et trobes a:  Portada > Pàgina Inici

destaquem:


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 2.829,54 euros per la celebració de la II Trobada Gegantera, dins la convocatòria d’activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular de l’any 2019.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 568,17 euros per l’organització de la jornada “Arrelament de persones joves en municipis petits”, dins la convocatòria d’activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular de l’any 2019.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció d’11.632,50 euros per la millora de la climatització del Local Social, en la convocatòria de subvencions del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de l’any 2019.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 4.980,98 euros per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, en la convocatòria de l’any 2019.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 2.469,00 euros per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament del consultori mèdic local, en la convocatòria de l’any 2019.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 1.201,13 euros, per les actuacions de protecció de la salut pública destinades al control i millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, en la convocatòria de l’any 2019.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 4.126,70 euros per les obres d’arranjament de la claveguera general, dins el programa de subvencions excepcionals de l’any 2019.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 6.895,20 euros per garantir la seguretat a la piscina municipal, dins el programa d’actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i per fer complir les normes de seguretat del seu ús, en la convocatòria de l’any 2019.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 1.730,03 euros per la realització de programes i activitats culturals, dins la convocatòria de l’any 2019.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 5.000,00 euros per al finançament de la millora del Centre de Dia,  dins el programa de concessió de subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural, en la convocatòria de l’any 2019.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 5.000,00 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2019, corresponent al Programa per al sosteniment del lloc de secretaria-intervenció.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 10.477,00 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2019, corresponent al Programa de despeses corrents, per facilitar el finançament i pagament de les actuacions de manteniment, reparació i conservació dels serveis i equipaments municipals.

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 8.500,00 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2019, corresponent al Programa d’inversions, per l’adquisició de l’immoble de la plaça dels Arbres, número 13 A, per destinar-lo a magatzem municipal, amb un preu de compra de 64.000,00 euros.


La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 6.500,00 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2019, corresponent al Programa d’inversions, per les obres de prolongació de la xarxa de clavegueram del carrer Fortuny.   

.

.

ALBERG MUNICIPAL A BLANCAFORT

.

Allotjament per famílies i grups

.

Veure més . . .